ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ท่าสะบ้า) ครั้งที่ 4

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 thasaba_4-Download

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ท่าสะบ้า) ครั้งที่ 4

นักศึกษา ม.อ.ตรัง ทุนพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ  ร่วมเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบออนไลน์  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง Miss Chan Kolyaney นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และ Mr. Leng Vila นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นักเรียนทุนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561-2564 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามคำเชิญของสำนักงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ร่วมเข้าเฝ้าฯ.

Continue Readingนักศึกษา ม.อ.ตรัง ทุนพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ  ร่วมเข้าเฝ้าฯ ผ่านระบบออนไลน์  

ม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564

***** เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563 – 2564 โดย อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2563 และอาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2564 ***** นอกจากนั้น ยังมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการรับนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2564 ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด…

Continue Readingม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564

คณะทำงาน อว.ส่วนหน้า จ.ตรัง ลงพื้นที่ อ.สิเกา ร่วมหารือแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

***** เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ นางประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นายอดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ประชุมนอกสถานที่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในจังหวัดตรัง กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)  ผลักดันโครงการการท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย (Tourism for All) โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism…

Continue Readingคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า จ.ตรัง ลงพื้นที่ อ.สิเกา ร่วมหารือแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

รับสมัครลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4 ประกาศ-1-ตำบล-1-มหาวิทยาลัย-ครั้งที่-4-1Download

Continue Readingรับสมัครลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 4

Dbiz Camp: ยกแก๊ง ตั้งก๊วน ชวนน้องมา…

สาขาธุรกิจดิจิทัล สาขาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “ Dbiz Camp: ยกแก๊ง ตั้งก๊วน ชวนน้องมา…“โครงการดีๆ สำหรับ น้องๆ ม.ปลาย ที่จะได้ทั้งความรู้ ความสนุก และเกียรติบัตร การเข้าร่วมทุกคน– การทำ Portfolio ยังไงให้ได้เรียน– การตัดต่อ VDO บนสื่อออนไลน์– การทำภาพกราฟิกยังไงให้โดนก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber….น้องๆ คนไหนสนใจสมัครเข้าร่วมแก๊งกับพี่ๆ ได้เลยนะคะใครสนใจอะไรก็สมัครหัวข้อนั้นได้เลย หรือจะสมัครเข้าแก๊งพี่ๆ ทุกโครงการ ก็ได้จ้า….สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เพจเฟซบุ๊ก หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล

Continue ReadingDbiz Camp: ยกแก๊ง ตั้งก๊วน ชวนน้องมา…

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

**** เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังและวางแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village (CIV)) โดยมีภาคีเครือข่าย อาทิ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำท้องที่ ผู้ประกอบการในชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป.

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

*** *** เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย กำนันตำบลลำภูรา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานวิธีชุมชนต้นแบบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนลำภูรา ผ่านช่องทางออนไลน์ *** ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการ ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องถิ่นให้มีสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์  รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) ทั้งนี้…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “Contemporary Accounting symposium 2021: Road To Accounting Profession in New Normal Age“

*** เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Contemporary Accounting Symposium 2021: Road To Accounting Profession In New Normal Age ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สัมมนาทางการบัญชี” ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาชีพบัญชีในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประเด็นสำคัญทางวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีทางการบัญชี และด้านอื่น ๆ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้ในอนาคต.

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “Contemporary Accounting symposium 2021: Road To Accounting Profession in New Normal Age“

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์

***** เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ TOEIC-Up: ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในกิจกรรม ***** โครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 จัดขึ้นจากการที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน การศึกษาต่อ การฝึกอบรมในประเทศเจ้าของภาษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในตลาดแรงงาน จึงจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนได้รับข้อแนะนำในการทำข้อสอบ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์