คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับจังหวัดตรัง และเครือข่ายพันธกิจเพื่อสังคมของจังหวัด เพื่อรับฟังนโยบายของจังหวัดเพื่อนำมาพัฒนาการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน นอกจากนั้น คณะทำงานยังได้ลงพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะลิบง และหาโจทย์วิจัยร่วมกันกับชุมชน โดยมี นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คุณภาวัช อ๋องเจริญกฤช ประธานประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เกาะลิบง ให้การต้อนรับและร่วมหารือกันในครั้งนี้

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

นักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว “High value Tourism and continued safety health care challenge การท่องเที่ยวมูลค่าสูงและการดูแลสุขภาพความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566” โดย นางสาววรรณฤดี เฉิดโฉม และนายพีรพัฒน์ บุญวัติ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 จากทีม The Little Baby Tourism…

Continue Readingนักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว

หลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าดูงานระบบการบริหารจัดการและระบบงานของท่าอากาศยานตรัง

Continue Readingหลักสูตร TRM คณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าดูงานระบบการบริหารจัดการและระบบงานของท่าอากาศยานตรัง

5 ทีมนักศึกษา หลักสูตร FIRM และ IDTM ม.อ.ตรัง ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ OIC InsurTech Award 2023

Continue Reading5 ทีมนักศึกษา หลักสูตร FIRM และ IDTM ม.อ.ตรัง ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับประเทศ OIC InsurTech Award 2023

หลักสูตร TRM จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ให้ความรู้นักเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่ จ.ตรัง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม 2566 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปัญญาวิทย์ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ โดยมีนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 900 คน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” จัดขึ้นโดย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจความสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการใช้…

Continue Readingหลักสูตร TRM จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Soft Power Tourism” ให้ความรู้นักเรียน ม.ปลาย ในพื้นที่ จ.ตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา และ บจ.จัดทำโดย พีดับบลิวเค ลงนาม MOU ทางวิชาการ

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2566) ที่โรงแรมอันดาคีร่า จังหวัดภูเก็ต ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นตัวแทนผู้บริหารร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ นำไปสู่การเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบยั่งยืน กับสองผู้ประกอบการ ที่ได้ให้เกียรติร่วมหารือความร่วมมือ ประกอบด้วย โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา (Crest Resort and Pool Villas) และ บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด โดยที่ผ่านมาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทั้งสองเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าเรียนรู้ด้านการทำงานมาโดยตลอด การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คุณสรวิทย์ หนูประเสริฐ ผู้จัดการโรงแรม เครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ โรงแรมเครสต์ รีสอร์ต แอนด์ พูลวิลลา และ บจ.จัดทำโดย พีดับบลิวเค ลงนาม MOU ทางวิชาการ

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.วรางคณา ตันฑสันติสกุล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

Continue Readingทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หลักสูตร DBiz คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วย คณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBiZ) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit ได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัจมีย์ หมัดหมาน และ ดร.รุชดี บิลหมัด คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร…

Continue Readingหลักสูตร DBiz คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

หลักสูตร PA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ พร้อมด้วย คณาจารย์ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ (PA) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Site Visit ได้รับเกียรติผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด และ ดร.สุนันทา เหมทานนท์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) พร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร…

Continue Readingหลักสูตร PA คณะพาณิชยศาสตร์ฯ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร