ประกาศรับสมัคร U2T for BCG รอบ 3

ประกาศรับสมัครบุคคล - โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG รอบ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG พื้นที่รับผิดชอบโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 3ระหว่างวันที่ 5 -7 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น.สมัครได้ที่ www.u2tbcg.com ประเภทประชาชน --อำเภอเมืองตรัง--- ตำบลบ้านโพธิ์- ตำบลนาพละ- ตำบลโคกหล่อ- ตำบลนาตาล่วง- ตำบลนาโต๊ะหมิง- ตำบลบางรัก- ตำบลหนองตรุด- ตำบลทับเที่ยง --อำเภอย่านตาขาว--- ตำบลโพรงจระเข้- ตำบลในควน- ตำบลเกาะเปียะ- ตำบลหนองบ่อ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ อำเภอย่านตาขาว- ตำบลทุ่งค่าย- ตำบลเกาะเปียะ สัมภาษณ์/คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่…

Continue Readingประกาศรับสมัคร U2T for BCG รอบ 3

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ U2T for BCG

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG โดยมีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรให้ข้อมูลกับผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเตรียมตัวลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่โครงการฯ

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ U2T for BCG

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ U2T

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (U2T for BCG) รับผิดชอบโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในพื้นที่ดังนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียน L1224 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หมายเหตุ - ผู้รับการสอบสัมภาษณ์ในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้ท่านตรวจสอบสถานะในระบบ หรืออีเมลที่ท่านแจ้งไว้ในระบบรับสมัคร หากผ่านการสัมภาษณ์ ให้เข้าร่วมรับการปฐมนิเทศพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเรียน L1224 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ U2T

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมต้อนรับนักเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการ U2T BCG 18 ตำบล ในจังหวัดตรัง

วันนี้ (29 มิ.ย.2565) ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T BCG ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง จากอำเภอย่านตาขาว ประกอบด้วย ตำบลเกาะเปียะ ตำบลในควน ตำบลหนองบ่อ ตำบลย่านตาขาว ตำบลทุ่งค่าย ตำบลโพรงจระเข้ พื้นที่อำเภอเมืองตรัง ประกอบด้วย ตำบลโคกหล่อ ตำบลบ้านควน ตำบลบางรัก ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลหนองตรุด ตำบลควนปริง ตำบลนาพละ ตำบลนาโยงใต้ ตำบลบ้านโพธิ์ และพื้นที่อำเภอนาโยง ประกอบด้วย ตำบลโคกสะบ้า ตำบลนาข้าวเสีย เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในเว็บไซต์ระบบของโครงการ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการ U2T BCG 18 ตำบล ในจังหวัดตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานมีผู้ประกอบการประเภทโรงแรม โฮมสเตย์ ในจังหวัดตรัง ที่ได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการโรงแรม โฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมออกบูธและร่วมเสวนาการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

ม.อ.ตรัง แสดงความยินดีกับอาจารย์และสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ด้านคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2565 ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนรางวัลสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ด้านสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565 ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ บริษัท นายน์ ดีกรี สตูดิโอ จำกัด สถานประกอบการดำเนินสหกิจศึกษาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี อาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี เป็นผู้แทนสถานประกอบการเข้ารับมอบเกียรติบัตร

Continue Readingม.อ.ตรัง แสดงความยินดีกับอาจารย์และสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565

ม.อ.ตรัง ระดมความคิดเห็น พลิกโฉมวิทยาเขตตรัง

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์พฤฒ ยวนแหล ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คุณภาณุวัฒน์ สิงหมงคล ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณะอนุกรรมการศึกษาเป้าหมายการพลิกโฉมวิทยาเขตตรัง ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็น “การพัฒนา ม.อ.ตรัง สู่ความยั่งยืน” โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาเขตตรัง ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อวิธีการต่างๆ ที่จะนำพามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ไปสู่ความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) และสังคม (Social) โดยจะรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่ได้จากการประชุม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพลิกโฉมวิทยาเขตตรัง ที่มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานดำเนินโครงการฯ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพลิกโฉมวิทยาเขตตรังอย่างก้าวกระโดดและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Continue Readingม.อ.ตรัง ระดมความคิดเห็น พลิกโฉมวิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน และ อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย” เพื่อให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานวิจัยพร้อมกับการให้บริการวิชาการ โดยคณะทำงานโครงการ “NakornTrang Innovation City” นำโดยอาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ แนะนำการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่ชุมชนควนขัน และชุมชนสวนจันทร์ - วัดนิโครธ เขตเทศบาลนครตรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Nakorn Trang Innovation City ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง เพื่อวางรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของโครงการย่อย NakornTrang AgriCity มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับคนเมือง โดยการนำนวัตกรรมทางการเกษตรและระบบ IoT (Internet of Thing) มาใช้ในการดำเนินโครงการ

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity