Dbiz Camp: ยกแก๊ง ตั้งก๊วน ชวนน้องมา…

สาขาธุรกิจดิจิทัล สาขาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “ Dbiz Camp: ยกแก๊ง ตั้งก๊วน ชวนน้องมา…“โครงการดีๆ สำหรับ น้องๆ ม.ปลาย ที่จะได้ทั้งความรู้ ความสนุก และเกียรติบัตร การเข้าร่วมทุกคน– การทำ Portfolio ยังไงให้ได้เรียน– การตัดต่อ VDO บนสื่อออนไลน์– การทำภาพกราฟิกยังไงให้โดนก้าวแรกสู่การเป็น Youtuber….น้องๆ คนไหนสนใจสมัครเข้าร่วมแก๊งกับพี่ๆ ได้เลยนะคะใครสนใจอะไรก็สมัครหัวข้อนั้นได้เลย หรือจะสมัครเข้าแก๊งพี่ๆ ทุกโครงการ ก็ได้จ้า….สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เพจเฟซบุ๊ก หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล

Continue ReadingDbiz Camp: ยกแก๊ง ตั้งก๊วน ชวนน้องมา…

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

**** เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังและวางแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village (CIV)) โดยมีภาคีเครือข่าย อาทิ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำท้องที่ ผู้ประกอบการในชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป.

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

*** *** เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย กำนันตำบลลำภูรา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานวิธีชุมชนต้นแบบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนลำภูรา ผ่านช่องทางออนไลน์ *** ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการ ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องถิ่นให้มีสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์  รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) ทั้งนี้…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “Contemporary Accounting symposium 2021: Road To Accounting Profession in New Normal Age“

*** เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Contemporary Accounting Symposium 2021: Road To Accounting Profession In New Normal Age ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สัมมนาทางการบัญชี” ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาชีพบัญชีในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประเด็นสำคัญทางวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยีทางการบัญชี และด้านอื่น ๆ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้ในอนาคต.

Continue Readingหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ “Contemporary Accounting symposium 2021: Road To Accounting Profession in New Normal Age“

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์

***** เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ TOEIC-Up: ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในกิจกรรม ***** โครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 จัดขึ้นจากการที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน การศึกษาต่อ การฝึกอบรมในประเทศเจ้าของภาษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในตลาดแรงงาน จึงจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนได้รับข้อแนะนำในการทำข้อสอบ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

***** วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ทางธุรกิจ การฝึกงาน การบริการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าในด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนของ  “หลักสูตรวัยเก๋าสร้างธุรกิจ” ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับบริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด  โดยมีคุณธรรศญา จิรกิจธารี กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม ในการนี้ ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร. อรชนก ช่องสมบัติ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

สาขาการท่องเที่ยวฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัล จากโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

***** วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เผยผลการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ มีสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 3 กิจกรรม มี อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ดร.นฤบาล ยมะคุปต์ และอาจารย์อัมมาน โสดาหวัน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถคว้ารางวัลมาได้ 3…

Continue Readingสาขาการท่องเที่ยวฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง คว้า 3 รางวัล จากโครงการ RUTS : New Normal New Tourism Business

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx หัวข้อ Introduction to EdPEx เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา****** เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx” โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นวิทยากรส่งมอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านระบบ video conference****** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปรับใช้เกณฑ์ EdPEx…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

***** วันนี้ (30 ก.ค. 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ video conference.

Continue Readingม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Feedback Sharing to the Action Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 พร้อมกำหนดแนวทางการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพของคณะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป.

Continue Readingทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx