หลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021

วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม Zoom จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้การทำวิจัยอย่างมีกระบวนการ เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงนิทรรศการ โปสเตอร์ผลงาน โดยเผยแพร่ผ่านรูปแบบออนไลน์ นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ VDO Presentation รวมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นการต่อยอดการบริการวิชาการด้านการวิจัยในระดับที่สูงขึ้น งาน BE-Research Expo 2021…

Continue Readingหลักสูตร BE คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดมหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2021

ม.อ.ตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 ให้เข้าร่วมผ่านรูปแบบออนไลน์

***** วันนี้ (24 กันยายน 2564) เวลา 08.00 น.  ที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานวันมหิดล ประจำปี 2564  เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยในปีนี้เนื่องด้วยสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ปรับรูปแบบการจัดพิธีวางพวงมาลาฯ โดยให้เข้าร่วมผ่านโปรแกรมซูมและถ่ายทอดสดผ่านเพจ Prince of Songkla…

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 ให้เข้าร่วมผ่านรูปแบบออนไลน์

ม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564

***** เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนผู้บริหารกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2563 – 2564 โดย อาจารย์รัชนี ชุมนิรัตน์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2563 และอาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัล คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี พ.ศ 2564 ***** นอกจากนั้น ยังมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในการรับนักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา โดยแบ่งออกเป็น รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2564 ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด…

Continue Readingม.อ.ตรัง มอบรางวัลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2563-2564

คณะทำงาน อว.ส่วนหน้า จ.ตรัง ลงพื้นที่ อ.สิเกา ร่วมหารือแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

***** เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ นางประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง นายอดิศักดิ์ ศรีละออง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คุณบรรจง นฤพรเมธี ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ประชุมนอกสถานที่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนในจังหวัดตรัง กลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์)  ผลักดันโครงการการท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย (Tourism for All) โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism…

Continue Readingคณะทำงาน อว.ส่วนหน้า จ.ตรัง ลงพื้นที่ อ.สิเกา ร่วมหารือแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

**** เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังและวางแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village (CIV)) โดยมีภาคีเครือข่าย อาทิ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำท้องที่ ผู้ประกอบการในชุมชน ได้ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมถึงเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป.

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ. ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา ร่วมกับผู้ว่าฯ เล็งพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

*** *** เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย กำนันตำบลลำภูรา องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา เทศบาลตำบลลำภูรา ผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาดูงานวิธีชุมชนต้นแบบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชุมชนลำภูรา ผ่านช่องทางออนไลน์ *** ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการ ลงพื้นที่ ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องถิ่นให้มีสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์  รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village: CIV) ทั้งนี้…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ชุมชนตำบลลำภูรา โชว์ศักยภาพของดีเมืองตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์

***** เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ TOEIC-Up: ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในกิจกรรม ***** โครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021 จัดขึ้นจากการที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต่อการทำงาน การศึกษาต่อ การฝึกอบรมในประเทศเจ้าของภาษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันในตลาดแรงงาน จึงจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนได้รับข้อแนะนำในการทำข้อสอบ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดโครงการ TOEIC-Up : ติวเข้มเทคนิค พิชิต โทอิค 2021ออนไลน์

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

***** วันนี้ (27 สิงหาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ทางธุรกิจ การฝึกงาน การบริการวิชาการ การวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าในด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนของ  “หลักสูตรวัยเก๋าสร้างธุรกิจ” ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กับบริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด  โดยมีคุณธรรศญา จิรกิจธารี กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท บีทรี อินโนเวทีฟ จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม ในการนี้ ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วย ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร. อรชนก ช่องสมบัติ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ กับ บจ.บีทรี อินโนเวทีฟ

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx หัวข้อ Introduction to EdPEx เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา****** เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx” โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นวิทยากรส่งมอบความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ผ่านระบบ video conference****** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปรับใช้เกณฑ์ EdPEx…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา

ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

***** วันนี้ (30 ก.ค. 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ video conference.

Continue Readingม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563