ศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์ณฐ ย่าหลี เผยความยินดีต่อทีมธุรกิจจำลอง BEST REGARD ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (BE) คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ที่ได้รับรางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น” จากกลุ่ม BJC  Big C บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  ในโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยจะมีการเปิดตัวแบรนด์ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ในงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี…

Continue Readingศิษย์เก่า-นักศึกษา BE คว้ารางวัลชมเชย “การประกวดผลิตภัณฑ์ SMEs ดีเด่น”  ในโครงการเสวนาการยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2565) ที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ” โดยวิธีออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน กิจกรรมชม ชิม โชว์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) การนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา “การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษา UM

The 2nd FCM’s Language and Cultural Mobility Camp (PSU Trang FCM & UM FASS) Faculty of Commerce and Management (FCM), Prince of Songkla University (PSU) Trang Campus, organizes the 2nd FCM’s Language and Cultural Mobility Camp during 5-12 September 2022. The key aim of this…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมให้กับ นักศึกษา UM

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานมีผู้ประกอบการประเภทโรงแรม โฮมสเตย์ ในจังหวัดตรัง ที่ได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการโรงแรม โฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมออกบูธและร่วมเสวนาการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลดังกล่าว สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มดิจิทัล

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พันธกิจเพื่อสังคมและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการเรียนการสอน และ อาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ อาจารย์ตัวอย่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปี 2565 ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “การบูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย” เพื่อให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานวิจัยพร้อมกับการให้บริการวิชาการ โดยคณะทำงานโครงการ “NakornTrang Innovation City” นำโดยอาจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ แนะนำการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ บุคลากร…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการงานบริการชุมชนต่อยอดสู่งานวิจัย

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่ชุมชนควนขัน และชุมชนสวนจันทร์ - วัดนิโครธ เขตเทศบาลนครตรัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในชุมชน ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Nakorn Trang Innovation City ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับเทศบาลนครตรัง เพื่อวางรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในส่วนของโครงการย่อย NakornTrang AgriCity มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับคนเมือง โดยการนำนวัตกรรมทางการเกษตรและระบบ IoT (Internet of Thing) มาใช้ในการดำเนินโครงการ

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง รับฟังความเห็นขับเคลื่อนโครงการ NakornTrang AgriCity

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันนี้ (22 มิถุนายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802)

Continue Readingทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมแลกเปลี่ยนและการรับทราบสภาพที่แท้จริงของระบบการบริหารจัดการของคณะ อันจะนำไปสู่การกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหารต่อไป ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการวางแผนปรับปรุงคณะให้สมบูรณ์มากขึ้น พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) โดยประชุมผ่านระบบ video conference

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมนำเสนอโครงการ NakornTrang Innovation City – PSU Project ต่อผู้บริหารเทศบาลนครตรัง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 65 ที่สำนักงานเทศบาลนครตรัง ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอรูปแบบและแนวคิดการสร้างเมืองแห่งนวัตกรรม ในโครงการ NakornTrang Innovation City - PSU Project “เมืองแห่งนวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน - The city of innovation for well-being and sustainable development” ในที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง โดยมี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมรับฟัง โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครตรัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ.…

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมนำเสนอโครงการ NakornTrang Innovation City – PSU Project ต่อผู้บริหารเทศบาลนครตรัง

คณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน Nakorn Trang innovation City

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ พร้อมด้วย อาจารยทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ชุมชนบางรัก ชุมชนคลองน้ำเจ็ด เทศบาลนครตรัง ร่วมกับ นางสุดใจ ทองย้อย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วย นางจันทิพย์ รังสิปราการ รองปลัดเทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาลนครตรัง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมหารือและกำหนดแนวทางสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ Nakorn Trang innovation City ให้เป็นรูปธรรมต่อไป ขอบคุณภาพประกอบจากเพจ PR Nakorntrang News

Continue Readingคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครตรัง ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อน Nakorn Trang innovation City