ประกาศรับสมัคร U2T for BCG รอบ 3
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ORAL PRESENTATION AWARD จากการประชุม The 10th PSU Education Conference
แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี
คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 2565และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022ละการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022
previous arrow
next arrow
0
หลักสูตร
0
สาขา
0
นักศึกษา

PSU Rankings

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 4 ปีซ้อน 2017 – 2020
โดยปี 2017 อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และในปี 2018 – 2020 อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ

FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, TRANG, THAILAND

1ST PSU TRANG INTERNATIONAL CONFERENCE (PSUIC)

ปฏิทินกิจกรรม

July 2022

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6