ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยฯ จัดกิจกรรม Boot Camp โรงเรียนปากพนัง
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ตรัง ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ AUN QA
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น
previous arrow
next arrow

สายตรงคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

หลักสูตร
0
สาขา
0
นักศึกษา
0

PSU Rankings

3th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 4 ปีซ้อน 2017 – 2020
โดยปี 2017 อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และในปี 2018 – 2020 อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ

FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY, TRANG, THAILAND

1ST PSU TRANG INTERNATIONAL CONFERENCE (PSUIC)

ปฏิทินกิจกรรม

July 2024

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

MY-THAI Cultural Exchange Programme

26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง