คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

0
หลักสูตร
0
สาขา
0
นักศึกษา

PSU Rankings

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 4 ปีซ้อน 2017 – 2020
โดยปี 2017 อยู่ในอันดับ 2 ของประเทศ และในปี 2018 – 2020 อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

December 2021

SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
อบรมวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่ 1
8:00 am - 4:30 pm
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ “Updated TFRS for NPAEs และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร” หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี #หลักสูตรที่1 หัวข้อ “Updat , ...
19
อบรมวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่ 2
8:00 am - 4:30 pm
อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในงานด้านภาษีและเสนอรายงานทางบัญชี” ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางว , ...
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1