หลักสูตร DBiZ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการ ”สถาบันลูกไก่” ส่งเสริมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2565 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล และหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานโครงการอบรมสถาบันดำเนินการ (สถาบันลูกไก่) ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน  จัดโดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  (สถาบันแกน : แม่ไก่) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue Readingหลักสูตร DBiZ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการ ”สถาบันลูกไก่” ส่งเสริมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

รับสมัครอาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 4 อัตรา

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา - อาจารย์ทางด้านบัญชี 2 อัตรา- อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 1 อัตรา- อาจารย์ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว 1 อัตรา วุฒิการศึกษา- ปริญญาเอก เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 31,500 บาท - ปริญญาโท เงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 26,250 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://resume.psu.ac.th/index.aspx หรือ สแกน QR Code ในภาพ -- สมัครออนไลน์เท่านั้น -- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 7520…

Continue Readingรับสมัครอาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 4 อัตรา

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 2565และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022ละการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022

วันนี้ (22 เมษายน 2565) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (The 11th PSU Trang National Conference and The 1st International Conference on Research across Disciplines 2022, PSUNIC 2022) ภายใต้ theme “ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เชื่อมโยงสู่สากล - Empowering…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 2565และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022ละการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PSUNIC 2022

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดอบรม SAP ERP ให้คณาจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อระบบ ERP สำหรับการเรียนการสอนภาคธุรกิจอบรม โดยได้จัดอบรม SAP ERP ให้กับคณาจารย์ในคณะฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดอบรม SAP ERP ให้คณาจารย์

ศิษย์เก่า BE ม.อ.ตรัง รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 100,000 บาท ในโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development รุ่น 2

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 2 (Entrepreneurial Ecosystem Development) ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2564 จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 36 ทีม โดยทีม เหลียงกรอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพจากผักเหลียง  สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวซาฟี บานิสซาตร์ นายทศพล ไตรพร และนายภาณุมาศ แซ่ล่อ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นหนึ่งในสามทีมที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์มูลค่า 100,000 บาท ในโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development #2 ได้รับการสนับสนุนจาก กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม…

Continue Readingศิษย์เก่า BE ม.อ.ตรัง รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 100,000 บาท ในโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development รุ่น 2

อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหารฯ เข้าอวยพรปีใหม่ไทย นายชวน หลีกภัย

วันนี้ (13 เมษายน 2565) ที่ บ้านเลขที่ 183 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมนำพวงมาลัยดอกไม้ มอบให้แก่ นายชวน หลีกภัย ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ประจำปี 2565

Continue Readingอธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหารฯ เข้าอวยพรปีใหม่ไทย นายชวน หลีกภัย

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมลงนามสัญญาบริการวิชาการ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในสัญญาบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด โดยมี นายคเณศ โยธี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนาม

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมลงนามสัญญาบริการวิชาการ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

ม.อ.ตรัง ระดมความคิดดันโครงการ “ย่านนวัตกรรมทับเที่ยง” เพื่อการพัฒนาจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการโครงการย่านนวัตกรรมตรังสแควร์ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาเขตตรัง และตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ควบคู่กับการทำงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรัง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพลิกโฉมวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอธิการบดีเป็นประธาน ได้มอบนโยบายของมหาวิทยาลัยให้วิทยาเขตตรังนำแนวคิด “ย่านนวัตกรรม” เข้ามาดำเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีภารกิจทำงานร่วมกับจังหวัดตรังหรือชุมชนอย่างแท้จริง และเป็น Learning platform ให้กับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

Continue Readingม.อ.ตรัง ระดมความคิดดันโครงการ “ย่านนวัตกรรมทับเที่ยง” เพื่อการพัฒนาจังหวัดตรัง

นศ.สาขาประกันภัยฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศ แข่งขันผลงานสหกิจศึกษาฯ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้  (25 มีนาคม 2565) นางสาวภัทราพรนิษฐ์ ไชยธรรมวาณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) โดยมี ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นที่ปรึกษา ได้ส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยอุปกรณ์เคลื่อนที่ไฟฟ้า และได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยนักศึกษาจะเข้าประกวดนำเสนอผลงานในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่างต่อไป

Continue Readingนศ.สาขาประกันภัยฯ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศ แข่งขันผลงานสหกิจศึกษาฯ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ในระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณาจารย์  ม.อ.ตรัง ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

วันนี้ (13 มีนาคม 2565) ที่ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบรางวัลให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว และอาจารย์เสาวณีย์ บางโรย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะการแสดงและนวัตกรรม คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยนกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564 และผู้ช่วยศาสตราจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผู้ผ่านการประเมินฯ ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)…

Continue Readingคณาจารย์  ม.อ.ตรัง ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564