You are currently viewing อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหารฯ เข้าอวยพรปีใหม่ไทย นายชวน หลีกภัย

อธิการบดี ม.อ. นำทีมผู้บริหารฯ เข้าอวยพรปีใหม่ไทย นายชวน หลีกภัย

  • Post published:April 13, 2022

วันนี้ (13 เมษายน 2565) ที่ บ้านเลขที่ 183 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมนำพวงมาลัยดอกไม้ มอบให้แก่ นายชวน หลีกภัย ในฐานะที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ประจำปี 2565