คณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมออกบูธ “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” ในกิจกรรม “ชวนฟิน กิน ช้อป ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง

Continue Readingคณาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมออกบูธ “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” ในกิจกรรม “ชวนฟิน กิน ช้อป ของดีเมืองตรัง ของดังชุมชน”ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง

คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

**** วันนี้ (25 เมษายน 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รหัส 6102)

Continue Readingคณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

วันนี้ (5 เมษายน 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 (The 12th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2023) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ภายใต้ theme “พลิกความท้าทาย ปรับตัว สู่วิจัย เพื่อความยั่งยืน” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดย…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship จาก บมจ.กรุงเทพประกันภัย ประจำปี 2565

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ร่วมให้การต้อนรับ คุณสมบูรณ์ การีกิจ ผู้จัดการภาคใต้ คุณบุญธรรม ประยืนยง ผู้จัดการสาขาตรัง  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปี 2565 จำนวน 15,000 บาท ต่อคนต่อภาคการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้กับ นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการเงิน…

Continue Readingนักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship จาก บมจ.กรุงเทพประกันภัย ประจำปี 2565

ม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

Continue Readingประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิต “ไม้กวาดเรียกทรัพย์” เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่รับฟังและแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในโครงการ “OPOAI-C” ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Readingม.อ.ตรัง ลงพื้นที่รับฟังและแสดงความคิดเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ในโครงการ “OPOAI-C” ประจำปีงบประมาณ 2566

ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

วันนี้ (24 มีนาคม 2566) ที่ โรงละคร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพันธกิจเพื่อสังคม วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงแรมในเครือ Mariott ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสายโรงแรม ให้กับนักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษาในปีถัดไป ในการนี้ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้นำเสนอการประกวดผลงานนักศึกษา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566 ด้านนวัตกรรมดีเด่น และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น รวม 12 ผลงาน

Continue Readingม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2566