ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง📍เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2567📍วันที่จัดงาน : วันที่ 22 มกราคม 2567📍สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

Continue Readingขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ PSU Trang Young Camp 2023 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 1. ค่ายสร้างนักบัญชีดิจิทัล 2. ค่ายเด็กคอมตรัง Digital Camp 3. ค่าย Digital Business เส้นทางสู่ Digital Product Manager 4. ติวภาษาอังกฤษ : พิชิต TCAS’67” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาการ/วิชาชีพ และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมในรูปแบบของค่ายโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติการผ่านการใช้เครื่องมือ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

ค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการติวภาษาอังกฤษ อบรมฟรี ON SITE ไม่มีค่าใช้จ่าย วิทยากร : อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566 วันที่จัดงาน : วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. สถานทีจัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สมัครได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Z05jjmad0kalKeG3CMXYvBEcEhIdyFxNqtPlssfNZJlUN0FITERFQjlOQ1I1SzRYRlpSMlBZSU80TS4u&origin=QRCode

Continue Readingค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง https://entrance.trang.psu.ac.th/tcas67_1-1_p2_pass/ ------------------------------ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตามขั้นตอนต่อไปนี้  1. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com  2. ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 (หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบดังกล่าว)  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ 

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)

นักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อาจารย์อัมมาน โสดาหวัน อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว “High value Tourism and continued safety health care challenge การท่องเที่ยวมูลค่าสูงและการดูแลสุขภาพความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2566” โดย นางสาววรรณฤดี เฉิดโฉม และนายพีรพัฒน์ บุญวัติ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 จากทีม The Little Baby Tourism…

Continue Readingนักศึกษา TRM คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยว