ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง📍เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2567📍วันที่จัดงาน : วันที่ 22 มกราคม 2567📍สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

Continue Readingขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ PSU Trang Young Camp 2023 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 1. ค่ายสร้างนักบัญชีดิจิทัล 2. ค่ายเด็กคอมตรัง Digital Camp 3. ค่าย Digital Business เส้นทางสู่ Digital Product Manager 4. ติวภาษาอังกฤษ : พิชิต TCAS’67” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาการ/วิชาชีพ และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมในรูปแบบของค่ายโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติการผ่านการใช้เครื่องมือ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับ ปวช.และปชส. นำโดย นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

ค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการติวภาษาอังกฤษ อบรมฟรี ON SITE ไม่มีค่าใช้จ่าย วิทยากร : อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566 วันที่จัดงาน : วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. สถานทีจัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สมัครได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Z05jjmad0kalKeG3CMXYvBEcEhIdyFxNqtPlssfNZJlUN0FITERFQjlOQ1I1SzRYRlpSMlBZSU80TS4u&origin=QRCode

Continue Readingค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)

  • Post author:
  • Post published:November 22, 2023
  • Post category:Uncategorized

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง https://entrance.trang.psu.ac.th/tcas67_1-1_p2_pass/ ------------------------------ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตามขั้นตอนต่อไปนี้  1. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com  2. ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 (หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบดังกล่าว)  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ 

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีการนำระบบ ERP-SAP Business One แบบครบวงจร One-Stop Service มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน ทั้งยังมีการเปิดโอกาสฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาโดยการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานอีกด้วย

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษตอบสนองความต้องการของโรงเรียน

***เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง เพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยในโครงการอบรมฯครั้งนี้มีวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคการสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษได้แก่  ดร.นันทนา สิทธิรักษ์ จากหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ จากหลักสูตรการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบูรณาการศาสตร์เกม (Gamification) เข้าไปในการเรียนรู้ของผู้เรียน. เราใช้ Microsoft Office 365 Pro Plus สำหรับการจัดการงานและการจัดการข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม Faculty of Commerce and Management lecturers provide academic services on English…

Continue Readingอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษตอบสนองความต้องการของโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ บรรยายสรุปในประเด็นความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและบรรยาย Portfolio Work shop: ทำ Portfolio อย่างไรให้มหาวิทยาลัยในฝันตอบรับ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา ดวงมณี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยนักศึกษา 3 ท่าน เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 30,000 บาท ต่อคนต่อปี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เพ็งปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการเงิน ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รับทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship รุ่นที่ 5 นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิทักษ์…

Continue Readingนักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษา BKI Scholarship ณ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) กทม. ประจำปี 2566

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับจังหวัดตรัง และเครือข่ายพันธกิจเพื่อสังคมของจังหวัด เพื่อรับฟังนโยบายของจังหวัดเพื่อนำมาพัฒนาการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน นอกจากนั้น คณะทำงานยังได้ลงพื้นที่เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อพบปะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะลิบง และหาโจทย์วิจัยร่วมกันกับชุมชน โดยมี นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด คุณภาวัช อ๋องเจริญกฤช ประธานประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เกาะลิบง ให้การต้อนรับและร่วมหารือกันในครั้งนี้

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จับมือภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เกาะลิบง เล็งบูรณาการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน