อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการคัดเลือกและพิจารณาเป็นผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567

Continue Readingอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.2567 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)

หลักสูตรอังกฤษธุรกิจร่วมกับหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล จัด workshop เรื่อง “Future-Ready Content Creator”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 หลักสูตรอังกฤษธุรกิจร่วมกับหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการ "Future-Ready Creators: Fostering Digital Literacy and Content Creation through Work-Integrated Learning การพัฒนาทักษะดิจิทัลและสรรสร้างเนื้อหาในผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ที่ผสมผสานกับการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณนงลักษณ์ เสพคง จากเพจเหินฟ้า Channel โครงการนี้เป็นการออกแบบและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเชิงรุก (active learning) ผ่านการบูรณาการการทำงานจริง (WiL) เพื่อพัฒนา digital competence และ content creation skills ให้นักศึกษาสามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานต่อไป ขอขอบคุณ พี่ๆจากเพจ เหินฟ้า Channel, รีวิวตรัง: เที่ยวตรัง ของกินเมืองตรัง, และ…

Continue Readingหลักสูตรอังกฤษธุรกิจร่วมกับหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล จัด workshop เรื่อง “Future-Ready Content Creator”

ทีมนักศึกษาบัญชี ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีม โครงการ Thailand Accounting Challenge 2024

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 Thailand Accounting Challenge 2024 โดยมีอาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ เป็นอาจารย์ควบคุม ทีมประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 31. นางสาวกรกนก ทวีสุขภัทรกุล2. นางสาวนัจวา หะมะ3. นางสาวสุนิษา จันทร์เอียดโดยทีมนักศึกษาบัญชี ม.อ.ตรัง ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สนับสนุนการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัญชี ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านวิชาชีพบัญชี และแนวทางในการสร้างผลงานให้กับนักศึกษา รวมถึงสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพให้สู่ความเป็นสากลต่อไปขอบคุณข้อมูลจาก Page: หลักสูตรบัญชีขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

Continue Readingทีมนักศึกษาบัญชี ได้ลำดับที่ 23 จาก 124 ทีม โครงการ Thailand Accounting Challenge 2024

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี พิธีมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ Mr. Takashi Toyoda, Country Head of Thailand and General Manager of Bangkok Branch ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท โดยมีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ…

Continue Readingนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและระบบการผลิต ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค

หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและระบบการผลิต ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และความรู้เรื่องโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีกับธุรกิจจริง ขอขอบคุณ บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด ค่ะ

Continue Readingนักศึกษาศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและระบบการผลิต ณ บริษัท วู้ดเวอร์ค

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2567

  • Post author:
  • Post published:December 15, 2023
  • Post category:Uncategorized

โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง โครงการ มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง โครงการ ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง (โควตาโรงเรียน) โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม โครงการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) (รับทั่วประเทศ) เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ธันวาคม 2566 ที่ https://e-admission.psu.ac.th รับผู้สมัครทั้งสายสามัญ (ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.3) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง https://entrance.trang.psu.ac.th 075 201727 (ในวันและเวลาราชการ)

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์ TRM Youth Guide Staycation

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์ TRM Youth Guide Staycation ในวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สำหรับที่มีความกล้าแสดงออก ชอบพูดชอบบรรยาย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 มกราคม 2567 ผ่านทาง QR CODE หรือสอบถามเพิ่มเติมทางเพจการจัดการการท่องเที่ยว TRM PSU TRANG วิธีการเข้าร่วมโครงการ มี 2 แบบ ดังนี้ พักค้างคืน มีค่าธรรมเนียมสมัคร 1 คน 200 บาท ไม่พักค้างคืน (ไป-กลับเอง) ไม่มีค่าสมัคร (ฟรี) รับจำนวน 50…

Continue Readingขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าค่ายพัฒนายุวมัคคุเทศก์ TRM Youth Guide Staycation

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง📍เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2567📍วันที่จัดงาน : วันที่ 22 มกราคม 2567📍สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์…

Continue Readingขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการ PSU Trang Young Camp 2023 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประกอบด้วย 1. ค่ายสร้างนักบัญชีดิจิทัล 2. ค่ายเด็กคอมตรัง Digital Camp 3. ค่าย Digital Business เส้นทางสู่ Digital Product Manager 4. ติวภาษาอังกฤษ : พิชิต TCAS’67” (A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะวิชาการ/วิชาชีพ และปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมตัวในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ผ่านการจัดการศึกษาและการทำกิจกรรมในรูปแบบของค่ายโดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกปฏิบัติการผ่านการใช้เครื่องมือ…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดค่าย PSU Trang Young Camp 2023

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับ ปวช.และปชส. นำโดย นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน โดยจะมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกัน

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการร่วมหารือกับวิทยาลัยเทคนิคตรัง สร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ