You are currently viewing ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024”

  • Post published:December 7, 2023

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามด้านคณิตศาสตร์และการเงินภายใต้หัวข้อ “PSU Trang Math-Fin Quiz Talent 2024” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวณและการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
📍เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2567
📍วันที่จัดงาน : วันที่ 22 มกราคม 2567
📍สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
📍สอบถามเพิ่มเติม : ดร.สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์ โทร.0945954988
สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย