ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขณะนี้ยัง "ไม่มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก"

Continue Readingประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับตรงพิเศษ ประจำปี 2564 โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง” ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS – https://student.mytcas.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  http://entrance.trang.psu.ac.th

Continue Readingมุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4