You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2567

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบ 1/2 Portfolio ปีการศึกษา 2567

  • Post published:December 15, 2023

📌โครงการ โควตา ม.อ.ตรัง

📌โครงการ มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง

📌โครงการ ผู้นำใต้ร่มศรีตรัง (โควตาโรงเรียน)

📌โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

📌โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

📌โครงการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) (รับทั่วประเทศ)

🖥 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2566 ที่

https://e-admission.psu.ac.th

รับผู้สมัครทั้งสายสามัญ (ม.6) และสายอาชีพ (ปวช.3)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง

https://entrance.trang.psu.ac.th

☎️ 075 201727 (ในวันและเวลาราชการ)