ค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการติวภาษาอังกฤษ อบรมฟรี ON SITE ไม่มีค่าใช้จ่าย วิทยากร : อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2566 วันที่จัดงาน : วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30 น. สถานทีจัดงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สมัครได้ที่ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Z05jjmad0kalKeG3CMXYvBEcEhIdyFxNqtPlssfNZJlUN0FITERFQjlOQ1I1SzRYRlpSMlBZSU80TS4u&origin=QRCode

Continue Readingค่ายพิชิต TCAS’67 A-Level ภาษาอังกฤษ, TGAT Eng

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)

  • Post author:
  • Post published:November 22, 2023
  • Post category:Uncategorized

#ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง https://entrance.trang.psu.ac.th/tcas67_1-1_p2_pass/ ------------------------------ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ตามขั้นตอนต่อไปนี้  1. ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com  2. ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ที่เว็บไซต์ https://mytcas.com ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567 (หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบดังกล่าว)  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนด้วยนะคะ 

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกTCAS รอบ 1/1 Portfolio ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีการนำระบบ ERP-SAP Business One แบบครบวงจร One-Stop Service มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน ทั้งยังมีการเปิดโอกาสฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาโดยการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานอีกด้วย

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมหารือกิจกรรมความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU บริษัท ศาลาแดง จำกัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ณฐ ย่าหลี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ บรรยายสรุปในประเด็นความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและบรรยาย Portfolio Work shop: ทำ Portfolio อย่างไรให้มหาวิทยาลัยในฝันตอบรับ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน

Continue Readingโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย