ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามในสัญญาบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด โดยมี นายคเณศ โยธี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนาม

Continue Readingดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

ดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

Continue Readingดำเนินการจัดสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด ในวันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย L2121

อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี หลักสูตรที่1 หัวข้อ “Updated TFRS for NPAEs และการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร” วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง การนับชั่วโมง CPD: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท หลักสูตรที่2 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในงานด้านภาษีและเสนอรายงานทางบัญชี” วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564…

Continue Readingอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7 Target : กลุ่มคนที่มีการใช้งานหรือมีแนวโน้มใช้งานเราเตอร์ไมโครติกในระบบเครือข่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ช่างติดตั้ง ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร นักเรียน นักศึกษา ครู และ อาจารย์ ในระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ (MikroTik Certified Trainer) อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อบรมระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00…

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Web Login สำหรับ Hotspot และ User Manager บน RouterOS v.7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.thประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDownload

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ กูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.thประกาศผู้ชนะDownload

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”

ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ" คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ไม่จำกัดคณะ) แนวคิดการตั้งชื่อ - มีเอกลักษณ์ - สื่อถึงความเป็นคณะพาณิชยศาสตร์ฯ - สะกดง่าย จดจำง่าย - ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ -18 พฤษภาคม 2564 โดยสแกน QR Code หรือ คลิก https://qrgo.page.link/GG691 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณกัญญามาศ คงกล้า โทร. 075201700 ต่อ 52282

Continue Readingขยายเวลาประกวด “ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ”

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร WIL – ทำแผนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง”

วันนี้ (18 พ.ค.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน “การพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล รองประธานคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็วิทยากรให้ความรู้และให้คำปรึกษา โดยมีอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม.

Continue Readingคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร WIL – ทำแผนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง”

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขณะนี้ยัง "ไม่มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก"

Continue Readingประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับตรงพิเศษ ประจำปี 2564 โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง” ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS – https://student.mytcas.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  http://entrance.trang.psu.ac.th

Continue Readingมุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4