ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1

  • Post published:June 24, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินเท้าหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึงอาคารกิจกรรม และอาคารกิจกรรมถึงอาคารหอพัก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ http://www.gprocurement.go.thประกาศผู้ชนะการเสนอราคาDownload