You are currently viewing อบรม EFFECTIVE ENGLISH WRITING

อบรม EFFECTIVE ENGLISH WRITING

  • Post published:August 31, 2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 หรือนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วม…

❤️EFFECTIVE ENGLISH WRITING❤️

โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2565

✅ เทคนิคการเขียน Academic Writing

✅ การเชื่อมโยงเนื้อหาให้มีความเกี่ยวข้อง และต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้หัวเรื่องที่เขียน

👩‍🦰 วิทยากรโดย ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ

📍📍 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 🕐

อบรมผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 469 479 9589

📱📍 สแกน QR Code ในภาพ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือ คลิกที่นี่

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2565

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด