You are currently viewing คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการ U2T BCG 18 ตำบล ในจังหวัดตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง สัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการ U2T BCG 18 ตำบล ในจังหวัดตรัง

  • Post published:June 29, 2022

วันนี้ (29 มิ.ย.2565) ที่ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T BCG ดำเนินการสัมภาษณ์บุคคลเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ความรับผิดชอบโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง จากอำเภอย่านตาขาว ประกอบด้วย ตำบลเกาะเปียะ ตำบลในควน ตำบลหนองบ่อ ตำบลย่านตาขาว ตำบลทุ่งค่าย ตำบลโพรงจระเข้ พื้นที่อำเภอเมืองตรัง ประกอบด้วย ตำบลโคกหล่อ ตำบลบ้านควน ตำบลบางรัก ตำบลนาตาล่วง ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลหนองตรุด ตำบลควนปริง ตำบลนาพละ ตำบลนาโยงใต้ ตำบลบ้านโพธิ์ และพื้นที่อำเภอนาโยง ประกอบด้วย ตำบลโคกสะบ้า ตำบลนาข้าวเสีย เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในเว็บไซต์ระบบของโครงการ U2T BCG ที่ https://u2tbcg.com/ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องเรียน L1224 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://cm.trang.psu.ac.th/ เฟซบุ๊กแฟนเพจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์