Opening a learning to international accountants

🔔🔔กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง🔔🔔
เตรียมพบกับหัวข้อสัมมนา
“Opening a learning to international accountants” 🌏✈️
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาในวันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566
🕘 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 15:40 น.
โดยแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้
Part 1 : 👦 09:00น. – 12:00น.
📝เริ่มลงทะเบียน 09:00 น.- 09:30 น.
พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวัชรภูมิ ทางอนันต์ CPA บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้องโรงละคร
Part 2 : 💻 13:30 น. – 15:40 น.
📝เริ่มลงทะเบียน 13:15 น.-13:30 น.
ฝึกปฏิบัติ Case study Resume โดยผศ.ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LABCOM 2) อาคารสารสนเทศ
👔 แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
💡สิ่งที่จะได้รับ💡
✅ชั่วโมงสหกิจจำนวน 3ชั่วโมง
✅ลุ้นรับของรางวัลภายในงาน🎁
✅กิจกรรมอีกมากมาย
✅ฟรีตลอดงาน
🎉รอช้าไม่ได้แล้ว สมัครเลย
👉สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
สมัครได้จากลิ้งค์
🚨หมายเหตุ นักศึกษาไม่สามารถเลือกเข้าร่วมช่วงใดช่วงหนึ่งได้ หากนักศึกษาเข้าร่วมไม่ครบทั้ง 2 ช่วง จะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อนี้
🤗 See you soon 🤗

Date

Mar 03 2023
Expired!

Time

8:30 am - 4:00 pm