You are currently viewing คณะทำงาน U2T for BCG ท่าสะบ้า เข้าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการ และวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้านกวนนิโต้พาทิสเซอรี่

คณะทำงาน U2T for BCG ท่าสะบ้า เข้าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการ และวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ร้านกวนนิโต้พาทิสเซอรี่

  • Post published:August 22, 2022

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ จันทมณีโชติ หัวหน้าโครงการ U2T for BCG ตำบลท่าสะบ้า และคณะทำงาน เป็นตัวแทนลงพื้นที่ดำเนินโครงการ U2T for BCG ตำบลท่าสะบ้า โดยได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรรูปจากปาล์มน้ำมัน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลท่าสะบ้า  โดยมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ Body wash ครีมอาบน้ำ Body soap สบู่สำหรับผิวกาย Facial soap สบู่สำหรับผิวหน้า และ Cleansing balm ครีมทำความสะอาดเครื่องสำอาง เพื่อดำเนินการทดสอบตลาด และเข้าขอบคุณ ตัวแทนบริษัท บราวน์บ็อกซ์ จำกัด (Brownboxes) ที่ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมทั้งขอบคุณคุณมงคล คงบัน ผู้ประกอบการร้านกวนนิโต้พาทิสเซอรี่ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการนำสินค้าวางจำหน่าย ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าโครงการ U2T for BCG ตำบลท่าสะบ้า ได้ที่ ร้านกวนนิโต้พาทิสเซอรี่ และติดตามการดำเนินโครงการ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @psU2Tasaba

#U2T #U2TforBCG

#CM #PSU #PSUTrang

#คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

#สงขลานครินทร์