เสวนา – ยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ

Date

Nov 19 2022
Expired!

Time

8:00 am - 3:00 pm