ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “Soft Power : ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “Soft Power : ชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12:30 – 16:30 น.
ณ โรงละคร อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

#ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน)

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา 085-7926594
อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล 092-4639565

Date

Apr 25 2024
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm